ความต้องการไปบ้านพักผู้สูงอายุในวัยเกษียณ

Changing Power  > Lifestyle >  ความต้องการไปบ้านพักผู้สูงอายุในวัยเกษียณ
บ้านพักผู้สูงอายุ
0 Comments

ปัจจุบันด้วยภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ ของโลกในทุก ๆ ด้านที่เป็นอยู่ มักส่งผลต่อความคิดและการวางแผนการใช้ชีวิตภายหลังเกษียณในอนาคตของหนุ่มสาววัยรุ่นกันค่อนข้างมาก เนื่องจากหลาย ๆ คนเริ่มตื่นตระหนกตกใจต่อความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนของประเทศในยุคสมัยนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความฝืดเคืองของภาวะเศรษฐกิจและสังคม ความลำบากในการเดินทาง การจราจร และการขนส่ง ความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตรวมทั้งความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ยิ่งเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจรู้วันเวลาการเกิดล่วงหน้าได้ รวมไปถึงสภาพคล่องทางการเงินของเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในการวางแผนเป้าหมายชีวิตของวัยรุ่นยุคนี้ไปที่บ้านพักผู้สูงอายุกันเป็นส่วนใหญ่ 

สาเหตุหลักของการอยากไปใช้ชีวิตในบ้านพักคนชรา 

ความไม่มั่นใจในเหตุการณ์ในอนาคตรวมทั้งไม่เชื่อมั่นกับระบบการปกครองภายในประเทศ หลาย ๆ คนจึงหันเหความคิดการวางแผนไปที่การเก็บออมเงินและดำรงตนอยู่เป็นสาวโสดหนุ่มโสดครองเมือง เตรียมความพร้อมหาทำเลบ้านพักผู้สูงอายุที่มีความสะดวกสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีแม่บ้าน แม่ครัว บุคคลเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดและอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อุดมไปด้วยสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ทำให้ไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะต้องทนลำบากยากเย็นที่จะตั้งใจวางแผนสร้างครอบครัวและยอมแบกรับความเสี่ยงต่อภาระที่มากขึ้น แล้วปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตมาอยู่แบบอย่างพอเพียง พร้อมแชร์ค่าใช้จ่ายให้กับภาระรอบตัวทั้งตนเอง ที่พักอาศัยที่ต้องขยายใหญ่ขึ้นพร้อมต่อการสร้างครอบครัว จำเป็นต้องมียานพาหนะเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกต่อคนในบ้าน รวมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าเลี้ยงดูเด็กกับความเสี่ยงในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง และยังคาดเดาไม่ได้อีกด้วย  

ในสมัยนี้ในความคิดของคนยุคใหม่มีแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากคนยุคก่อน ๆ ค่อนข้างมาก นั่นก็คือผู้สูงอายุที่มีความคิดในแบบวัยรุ่นยุคใหม่มีความคิดว่าลูกหลานไม่จำเป็นที่จะต้องมาคอยเลี้ยงดูในยามจนแก่เฒ่า ไม่มีความกลัวว่าลูกหลานจะทิ้งไหมหรือไปปลูกฝังความคิดว่าตนเองเลี้ยงลูกมา คาดหวังว่าลูกก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองเช่นเดียวกัน เขาจะมีความคิดเสมอว่าไม่คาดหวังว่าลูกหลานจะต้องมาตอบแทนหรือมากตัญญูใด ๆ เพียงแค่ดูแลตนเองและไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นได้เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีพร้อมทุกอย่าง จึงไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องให้ลูกหลานกลับมาตอบแทนหรือว่ามามอบความสะดวกสบายใด ๆ เพราะเท่าที่มีอยู่นั้นก็เพียงพอและหลอดชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสะดวกสบายแล้ว  

ดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มักจะมองหาบ้านพักคนชรา เพื่อหาเพื่อนฝูงที่ร่วมชะตากรรมความชราไปด้วยกัน เข้าอกเข้าใจกัน ให้อิสระแก่ลูกหลาน เพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิตให้คุ้มกับที่เขาได้เกิดมาจากความตั้งใจของเรา ดังนั้นบ้านพักผู้สูงอายุจึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของคนยุคใหม่