บริษัทด้านพลังงานทดแทน

บริษัทด้านพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในประเทศไทย

0 Comments

การควบคุมการผลิตและการจัดการพลังงานทดแทน ต้องอาศัยนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ทรัพยากรที่ตอบโจทย์ ทั้งเรื่อง ต้นทุน ขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และได้พลังงานสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน้าที่ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดตั้งบริษัทด้านพลังงานทดแทนขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชากรที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน บทบาทสำคัญของบริษัทด้านพลังงานทดแทน พลังงานทดแทน เป็นสัญลักษณ์ความมั่นคงทางพลังงาน สร้างความมั่นใจว่า จะมีพลังงานใช้ได้อย่างไม่จำกัดและเป็นพลังงานสะอาด ซึ่งมีส่วนในการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจพร้อม ๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลายจากมลพิษ บริษัทด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทย โดยหลักมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 ประเภท ดังต่อไปนี้ 1. พลังงานแสงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ เป็นทรัพยากรที่จำเป็นที่สุดของโลก ซึ่งถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือแก๊สเรือนกระจก บริษัทด้านพลังงานทดแทนที่เข้ามามีส่วนสำคัญในการดำเนินการ ได้แก่ บริษัทไทยฟิวเจอร์