ทำไมเราถึงควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Changing Power  > Environment >  ทำไมเราถึงควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
0 Comments

          ปัจจุบันนี้ โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเทียบกันกับเมื่อก่อน ทั้งการคมนาคมที่พัฒนาให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายและประหยัดเวลามากขึ้นกว่าเดิม เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการคิดค้นและพัฒนามาใช้ในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีด้านการศึกษาที่พัฒนาให้การศึกษาเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น เทคโนโลยีด้านการขนส่งที่สามารถช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งให้เร็วขึ้น เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ช่วยผ่อนแรงของเกษตรกร เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และตอนนี้พวกเราก็เข้าสู่ยุคของการสื่อสาร 5G กันแล้ว ที่มีการพัฒนาให้ดีขึ้นจาก 4G ทำให้การรับ – ส่งข้อมูลมีความเร็วมากขึ้น แถมยังประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมอีกด้วย และเมื่อเทคโนโลยีพัฒนามาไกลขนาดนี้ ย่อมมีผลกระทบต่อโลกของเราแน่นอน โดยเฉพาะธรรมชาติ และเราจะช่วยโลกอย่างไรดี

          ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมบนโลกของเราก็มีมากมาย ทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ปัญหาการทำลายป่าไม้  ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้ก็ส่งผลทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ที่ทำให้อากาศทั่วโลกแปรปรวน พวกเราทุกคนสามารถช่วยโลกได้ ด้วยการลดการใช้พลังไฟฟ้าลง ทิ้งขยะให้เป็นที่และแยกขยะ ในทุกมื้ออาหารควรทานอาหารให้หมด พยายามอย่าเหลือทิ้ง และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แล้วผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคืออะไร แล้วมันดีต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือเปล่า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ แล้วผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง เช่น ภาชนะใส่อาหาร แปรงสีฟัน ถุงผ้า ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทานอาหารมี ช้อน ส้อม ตะเกียบ และหลอดที่ทั้งหมดนี้เมื่อใช้งานเสร็จ เราสามารถทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้เรื่อยๆ แล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อม ก่อนจะซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ควรตรวจสอบข้อมูลที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นั้นก่อนว่ามีที่มาอย่างไร ถ้าให้มั่นใจได้จริงๆ จะต้องมีตราสัญลักษณ์ที่ยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่บนบรรจุภัณฑ์หรือบนตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมี สัญลักษณ์ฉลากเขียว สัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 สัญลักษณ์ผลิตมาจากวัสดุแปรสภาพ สัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ สัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว และสัญลักษณ์อื่นๆ ที่มีความเชื่อถือและสามารถยืนยันได้

          การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมบนโลกของเรานั้นดีขึ้น และพวกเราก็ควรทำวิธีอื่นๆ ที่ช่วยสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ไม่อย่างนั้นสิ่งแวดล้อมบนโลกก็จะยิ่งเสื่อมโทรมและส่งผลกระทบต่อพวกเราอย่างแน่นอน