ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทำไมเราถึงควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

0 Comments

          ปัจจุบันนี้ โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเทียบกันกับเมื่อก่อน ทั้งการคมนาคมที่พัฒนาให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายและประหยัดเวลามากขึ้นกว่าเดิม เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการคิดค้นและพัฒนามาใช้ในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีด้านการศึกษาที่พัฒนาให้การศึกษาเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น เทคโนโลยีด้านการขนส่งที่สามารถช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งให้เร็วขึ้น เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ช่วยผ่อนแรงของเกษตรกร เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และตอนนี้พวกเราก็เข้าสู่ยุคของการสื่อสาร 5G กันแล้ว ที่มีการพัฒนาให้ดีขึ้นจาก 4G ทำให้การรับ – ส่งข้อมูลมีความเร็วมากขึ้น แถมยังประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมอีกด้วย และเมื่อเทคโนโลยีพัฒนามาไกลขนาดนี้ ย่อมมีผลกระทบต่อโลกของเราแน่นอน โดยเฉพาะธรรมชาติ และเราจะช่วยโลกอย่างไรดี           ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมบนโลกของเราก็มีมากมาย ทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ปัญหาการทำลายป่าไม้  ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้ก็ส่งผลทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน